Den internationella festivalen för barn- och ungdomsfilmer i Uleåborg

13.-19.11.2017

Den internationella festivalen för barn- och ungdomsfilmer i Uleåborg

Den internationella festivalen för barn- och ungdomsfilmer i Uleåborg är den äldsta festivalen för barnfilm i Norden, och den besöks årligen av ca 30 000 personer. Under det en vecka långa evenemanget fylls Uleåborg av hundratals berättelser i form av förevisningar, seminarier och utställningar. På festivalen i november visas konstnärligt högklassiga barn- och ungdomsfilmer från olika håll i världen från morgon till kväll. Filmerna för små barn tolkas via mikrofon eller förses med finsk text. Evenemanget ordnas av Oulun Elokuvakeskus. Nästa, den 36:e internationella festivalen för barn- och ungdomsfilmer ordnas 13.-19.11.2017.