Qstock

27.-28.7.2018

Qstock 

Qstock är en av Finlands och Norra Skandinaviens största musikfestivaler. Qstock ordnas alldeles i närheten av stadens centrum i en parkliknande miljö på Raatinsaari och Kuusisaari i juli.